Småbruk Långebro

Vår plätt på jorden är Långebro – en liten gård på 6 ha som ligger utanför Vimmerby i Småland. På gården finns vårt hus och trädgård, uthus, stall och två bågväxthus, ett på 18 kvm och ett på 120 kvm. En stor del av gården angränsar till gölar och består av blötmark, men det finns även hagmark, ängsmark och lite skogsmark.

Just nu har vi höns, katt, hästar, kaniner och bin. Tidigare har vi även haft får, grisar och myskankor – kanske kommer de tillbaka, kanske inte. Planerna för gården och småbruket är under process helt enkelt.

Vi vill även ta hand om markerna för att skapa vackra miljöer, bidra till den biologiska mångfalden och öka självhushållningen. I det ingår att hålla marken öppen med hjälp av bete och slåtter, att restaurera ängsmark och igenväxt åkermark, gallra i skogen och se till att vi har egen ved.

Annonser